۲ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

بیستمین "تولد ماه" استاد غلامحسین امیرخانی

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۵
مراسم بیستمین برنامه تولد ماه زادروز استاد غلامحسین امیرخانی پیشکسوت خوشنویسی با حضور محمود صلاحی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و جمعی از هنرمندان عصر امروز جمعه در موزه هنرهای دینی امام علی(ع) برگزار شد .
عکاس: احمد آقاسیانی
بیستمین "تولد ماه" استاد غلامحسین امیرخانی 1

بیستمین "تولد ماه" استاد غلامحسین امیرخانی 1

بیستمین "تولد ماه" استاد غلامحسین امیرخانی 2

بیستمین "تولد ماه" استاد غلامحسین امیرخانی 2

بیستمین "تولد ماه" استاد غلامحسین امیرخانی 3

بیستمین "تولد ماه" استاد غلامحسین امیرخانی 3

بیستمین "تولد ماه" استاد غلامحسین امیرخانی 4

بیستمین "تولد ماه" استاد غلامحسین امیرخانی 4

بیستمین "تولد ماه" استاد غلامحسین امیرخانی 5

بیستمین "تولد ماه" استاد غلامحسین امیرخانی 5

بیستمین "تولد ماه" استاد غلامحسین امیرخانی 6

بیستمین "تولد ماه" استاد غلامحسین امیرخانی 6

بیستمین "تولد ماه" استاد غلامحسین امیرخانی 7

بیستمین "تولد ماه" استاد غلامحسین امیرخانی 7

بیستمین "تولد ماه" استاد غلامحسین امیرخانی 8

بیستمین "تولد ماه" استاد غلامحسین امیرخانی 8

بیستمین "تولد ماه" استاد غلامحسین امیرخانی 9

بیستمین "تولد ماه" استاد غلامحسین امیرخانی 9

بیستمین "تولد ماه" استاد غلامحسین امیرخانی 10

بیستمین "تولد ماه" استاد غلامحسین امیرخانی 10

بیستمین "تولد ماه" استاد غلامحسین امیرخانی 11

بیستمین "تولد ماه" استاد غلامحسین امیرخانی 11

بیستمین "تولد ماه" استاد غلامحسین امیرخانی 12

بیستمین "تولد ماه" استاد غلامحسین امیرخانی 12

بیستمین "تولد ماه" استاد غلامحسین امیرخانی 13

بیستمین "تولد ماه" استاد غلامحسین امیرخانی 13

بیستمین "تولد ماه" استاد غلامحسین امیرخانی 14

بیستمین "تولد ماه" استاد غلامحسین امیرخانی 14

بیستمین "تولد ماه" استاد غلامحسین امیرخانی 15

بیستمین "تولد ماه" استاد غلامحسین امیرخانی 15

بیستمین "تولد ماه" استاد غلامحسین امیرخانی 16

بیستمین "تولد ماه" استاد غلامحسین امیرخانی 16

بیستمین "تولد ماه" استاد غلامحسین امیرخانی 17

بیستمین "تولد ماه" استاد غلامحسین امیرخانی 17

بیستمین "تولد ماه" استاد غلامحسین امیرخانی 18

بیستمین "تولد ماه" استاد غلامحسین امیرخانی 18

بیستمین "تولد ماه" استاد غلامحسین امیرخانی 19

بیستمین "تولد ماه" استاد غلامحسین امیرخانی 19

بیستمین "تولد ماه" استاد غلامحسین امیرخانی 20

بیستمین "تولد ماه" استاد غلامحسین امیرخانی 20

بیستمین "تولد ماه" استاد غلامحسین امیرخانی 21

بیستمین "تولد ماه" استاد غلامحسین امیرخانی 21

بیستمین "تولد ماه" استاد غلامحسین امیرخانی 22

بیستمین "تولد ماه" استاد غلامحسین امیرخانی 22

بیستمین "تولد ماه" استاد غلامحسین امیرخانی 23

بیستمین "تولد ماه" استاد غلامحسین امیرخانی 23

بیستمین "تولد ماه" استاد غلامحسین امیرخانی 24

بیستمین "تولد ماه" استاد غلامحسین امیرخانی 24

بیستمین "تولد ماه" استاد غلامحسین امیرخانی 25

بیستمین "تولد ماه" استاد غلامحسین امیرخانی 25

بیستمین "تولد ماه" استاد غلامحسین امیرخانی 26

بیستمین "تولد ماه" استاد غلامحسین امیرخانی 26

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید