۱۵ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

شب های زمستانی گرمخانه خاوران

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۵
مددسرا ی خاوران بزرگترین مددسرای شهر تهران است که مأموران شهرداری تهران براساس گشت‌ها و پیام‌های مردم به سامانه ۱۳۷ نسبت به جمع‌آوری کارتن‌خواب‌ها و معتادین اقدام و به مراکز مختلف منتقل می‌کنند. بحث انتقال به گرمخانه‌ها، اجباری نیست بلکه موضوعی اختیاری است اما با توجه به فصل زمستان و برودت سرما تاکنون ۱۰۳۷ نفر پذیرش شده‌اند در حالی که ظرفیت مددسرای خاوران ۶۰۰ تخت است به همین دلیل بخشی از آنها بر روی زمین می‌خوابند یا به اصطلاح " کف خواب " هستند .
عکاس: احمد آقاسیانی
شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 1

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 1

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 2

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 2

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 3

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 3

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 4

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 4

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 5

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 5

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 6

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 6

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 7

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 7

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 8

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 8

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 9

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 9

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 10

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 10

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 11

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 11

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 12

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 12

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 13

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 13

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 14

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 14

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 15

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 15

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 16

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 16

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 17

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 17

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 18

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 18

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 19

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 19

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 20

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 20

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 21

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 21

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 22

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 22

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 23

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 23

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 24

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 24

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 25

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 25

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 26

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 26

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 27

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 27

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 28

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 28

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 29

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 29

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 30

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 30

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 31

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 31

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 32

شب های گرم زمستانی گرمخانه خاوران 32

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید