۱۵ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۵
مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار در ورزشگاه شهید باکری واقع در منطقه 19 شهرداری تهران با شرکت تعدادی از کودکان کار و خیابان تحت پوشش مراکز پرتو شهرداری تهران پنج شنبه 25 آذر ماه برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 1

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 1

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 2

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 2

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 3

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 3

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 4

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 4

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 5

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 5

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 6

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 6

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 7

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 7

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 8

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 8

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 9

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 9

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 10

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 10

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 11

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 11

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 12

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 12

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 13

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 13

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 14

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 14

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 15

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 15

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 16

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 16

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 17

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 17

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 18

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 18

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 19

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 19

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 20

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 20

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 21

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 21

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 22

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 22

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 23

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 23

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 24

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان كار 24

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 25

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 25

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 26

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 26

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 27

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 27

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 28

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 28

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 29

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 29

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 30

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 30

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 31

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 31

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 32

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 32

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 33

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 33

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 34

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 34

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 35

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 35

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 36

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 36

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 37

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 37

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 38

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 38

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 39

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 39

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 40

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 40

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 41

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 41

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 42

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 42

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 43

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 43

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 44

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 44

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 45

مسابقه سازه های ماکارونی کودکان کار 45

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید