یک شب با شهردار شب تهران

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۹۵
شهر تهران هر شب از ساعت 20 تا 6 صبح شهردارشب دارد. شهردار شب از بین معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق دکتر قالیباف انتخاب می شوند و به صورت دوره ای هر کدام یک شب شهردار شب تهران می شوند. شهرداران شب تهران وظیفه گشت زنی شبانه در تهران، رسیدگی به امور و کارهای شبانه شهرداری، بررسی اقدمات شبانه شهر و ... را برعهده دارند. شب گذشته دکتر گیل آبادی رییس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران و معاون هایش شهردار شب تهران بودند و در چند گروه به کارهای شهر تهران رسیدگی کردند.
عکاس: احسان رافتی

یک شب با شهردار شب تهران 30

یک شب با شهردار شب تهران 29

یک شب با شهردار شب تهران 28

یک شب با شهردار شب تهران 27

یک شب با شهردار شب تهران 26

یک شب با شهردار شب تهران 25

یک شب با شهردار شب تهران 24

یک شب با شهردار شب تهران 23

یک شب با شهردار شب تهران 22

یک شب با شهردار شب تهران 21

یک شب با شهردار شب تهران 20

یک شب با شهردار شب تهران 19

یک شب با شهردار شب تهران 18

یک شب با شهردار شب تهران 17

یک شب با شهردار شب تهران 16

یک شب با شهردار شب تهران 15

یک شب با شهردار شب تهران 14

یک شب با شهردار شب تهران 13

یک شب با شهردار شب تهران 12

یک شب با شهردار شب تهران 11

یک شب با شهردار شب تهران 10

یک شب با شهردار شب تهران 9

یک شب با شهردار شب تهران 8

یک شب با شهردار شب تهران 6

یک شب با شهردار شب تهران 5

یک شب با شهردار شب تهران 4

یک شب با شهردار شب تهران 3

یک شب با شهردار شب تهران 2

یک شب با شهردار شب تهران 1

یک شب با شهردار شب تهران 7

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید