یک شب با شهردار شب تهران

۲۲ آذر ۱۳۹۵
شهر تهران هر شب از ساعت 20 تا 6 صبح شهردارشب دارد. شهردار شب از بین معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق دکتر قالیباف انتخاب می شوند و به صورت دوره ای هر کدام یک شب شهردار شب تهران می شوند. شهرداران شب تهران وظیفه گشت زنی شبانه در تهران، رسیدگی به امور و کارهای شبانه شهرداری، بررسی اقدمات شبانه شهر و ... را برعهده دارند. شب گذشته دکتر گیل آبادی رییس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران و معاون هایش شهردار شب تهران بودند و در چند گروه به کارهای شهر تهران رسیدگی کردند.
احسان رافتی
http://www.tehranpicture.ir/u/4x0