۱۵ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

نشست خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۵
صبح امروز نشست خبری رضا قدیمی، مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران با موضوع "طرح ویژه ساماندهی افراد بی خانمان و بی پناه" در فصول سرد سال و "گزارش 70 روز فعالیت این سازمان در دوره جدید مدیرتی ایشان با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه در محل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران برگزار شد.
عکاس: احمد آقاسیانی
نشست خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 1

نشست خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 1

نشست خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 2

نشست خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 2

نشست خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 3

نشست خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 3

نشست خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 4

نشست خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 4

نشست خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 5

نشست خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 5

نشست خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 6

نشست خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 6

نشست خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 7

نشست خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 7

نشست خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 8

نشست خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 8

نشست خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 9

نشست خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 9

نشست خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 10

نشست خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 10

نشست خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 11

نشست خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 11

نشست خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 12

نشست خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 12

نشست خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 13

نشست خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 13

نشست خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 14

نشست خبری مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی 14

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید