دومین کنگره «یاران خورشید»

تاریخ: ۴ آذر ۱۳۹۵
دومین کنگره یاران خورشید با هدف پاسداشت جهادگران پیشکسوت و تجلیل از جایگاه شهدای مدافع حرم و آتش‌نشان و همچنین خانواده‌های آزادگان، ایثارگران و جانبازان شهرداری تهران پنجشنبه سوم آذر ماه در برج میلاد تهران برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
دومین کنگره «یاران خورشید» 1

دومین کنگره «یاران خورشید» 1

دومین کنگره «یاران خورشید» 2

دومین کنگره «یاران خورشید» 2

دومین کنگره «یاران خورشید» 3

دومین کنگره «یاران خورشید» 3

دومین کنگره «یاران خورشید» 4

دومین کنگره «یاران خورشید» 4

دومین کنگره «یاران خورشید» 5

دومین کنگره «یاران خورشید» 5

دومین کنگره «یاران خورشید» 6

دومین کنگره «یاران خورشید» 6

دومین کنگره «یاران خورشید» 7

دومین کنگره «یاران خورشید» 7

دومین کنگره «یاران خورشید» 8

دومین کنگره «یاران خورشید» 8

دومین کنگره «یاران خورشید» 9

دومین کنگره «یاران خورشید» 9

دومین کنگره «یاران خورشید» 10

دومین کنگره «یاران خورشید» 10

دومین کنگره «یاران خورشید» 11

دومین کنگره «یاران خورشید» 11

دومین کنگره «یاران خورشید» 12

دومین کنگره «یاران خورشید» 12

دومین کنگره «یاران خورشید» 13

دومین کنگره «یاران خورشید» 13

دومین کنگره «یاران خورشید» 14

دومین کنگره «یاران خورشید» 14

دومین کنگره «یاران خورشید» 15

دومین کنگره «یاران خورشید» 15

دومین کنگره «یاران خورشید» 16

دومین کنگره «یاران خورشید» 16

دومین کنگره «یاران خورشید» 17

دومین کنگره «یاران خورشید» 17

دومین کنگره «یاران خورشید» 18

دومین کنگره «یاران خورشید» 18

دومین کنگره «یاران خورشید» 19

دومین کنگره «یاران خورشید» 19

دومین کنگره «یاران خورشید» 20

دومین کنگره «یاران خورشید» 20

دومین کنگره «یاران خورشید» 21

دومین کنگره «یاران خورشید» 21

دومین کنگره «یاران خورشید» 22

دومین کنگره «یاران خورشید» 22

دومین کنگره «یاران خورشید» 23

دومین کنگره «یاران خورشید» 23

دومین کنگره «یاران خورشید» 24

دومین کنگره «یاران خورشید» 24

دومین کنگره «یاران خورشید» 25

دومین کنگره «یاران خورشید» 25

دومین کنگره «یاران خورشید» 26

دومین کنگره «یاران خورشید» 26

دومین کنگره «یاران خورشید» 27

دومین کنگره «یاران خورشید» 27

دومین کنگره «یاران خورشید» 28

دومین کنگره «یاران خورشید» 28

دومین کنگره «یاران خورشید» 29

دومین کنگره «یاران خورشید» 29

دومین کنگره «یاران خورشید» 30

دومین کنگره «یاران خورشید» 30

دومین کنگره «یاران خورشید» 31

دومین کنگره «یاران خورشید» 31

دومین کنگره «یاران خورشید» 32

دومین کنگره «یاران خورشید» 32

دومین کنگره «یاران خورشید» 33

دومین کنگره «یاران خورشید» 33

دومین کنگره «یاران خورشید» 34

دومین کنگره «یاران خورشید» 34

دومین کنگره «یاران خورشید» 35

دومین کنگره «یاران خورشید» 35

دومین کنگره «یاران خورشید» 36

دومین کنگره «یاران خورشید» 36

دومین کنگره «یاران خورشید» 37

دومین کنگره «یاران خورشید» 37

دومین کنگره «یاران خورشید» 38

دومین کنگره «یاران خورشید» 38

دومین کنگره «یاران خورشید» 39

دومین کنگره «یاران خورشید» 39

دومین کنگره «یاران خورشید» 40

دومین کنگره «یاران خورشید» 40

دومین کنگره «یاران خورشید» 41

دومین کنگره «یاران خورشید» 41

دومین کنگره «یاران خورشید» 42

دومین کنگره «یاران خورشید» 42

دومین کنگره «یاران خورشید» 43

دومین کنگره «یاران خورشید» 43

دومین کنگره «یاران خورشید» 44

دومین کنگره «یاران خورشید» 44

دومین کنگره «یاران خورشید» 45

دومین کنگره «یاران خورشید» 45

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید