۱۵ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران

تاریخ: ۵ آبان ۱۳۹۵
اولین نشست از سلسله نشست های دانشجویی ستاد گردشگری شهرداری تهران، با هدف بازشناسی و آشنایی با ظرفیت های گردشگری شهری، ارائه راه کارها و پیشنهادات در حوزه گردشگری شهری در دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران برگزار شد. بعد از نشست شرکت کنندگان در تور بازدیدی از برج میلاد و باغ موزه قصر شرکت کردند.
عکاس: احمد آقاسیانی
نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران 1

نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران 1

نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران 2

نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران 2

نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران 3

نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران 3

نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران 4

نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران 4

نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران 5

نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران 5

نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران 6

نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران 6

نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران 7

نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران 7

نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران 8

نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران 8

نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران 9

نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران 9

نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران 10

نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران 10

نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران 11

نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران 11

نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران 12

نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران 12

نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران 13

نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران 13

نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران 14

نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران 14

نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران 15

نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران 15

نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران 16

نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران 16

نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران 17

نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران 17

نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران 18

نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران 18

نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران 19

نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران 19

نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران 20

نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران 20

نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران 21

نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران 21

نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران 22

نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران 22

نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران 23

نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران 23

نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران 24

نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران 24

نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران 25

نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران 25

نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران 26

نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران 26

نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران 27

نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران 27

نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران 28

نخستین نشست تخصصی گردشگری پایدار شهری در تهران 28

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید