مراسم تشییع پیکر شهید ناظری در منطقه 20 (شهرری)

تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۵
مراسم تشییع پیکر شهید ناظری در منطقه 20 (شهرری) صبح امروز برگزار شد.
عکاس: محمد بیاتی
مراسم تشییع پیکر شهید ناظری در منطقه 20 (شهرری) 1

مراسم تشییع پیکر شهید ناظری در منطقه 20 (شهرری) 1

مراسم تشییع پیکر شهید ناظری در منطقه 20 (شهرری) 2

مراسم تشییع پیکر شهید ناظری در منطقه 20 (شهرری) 2

مراسم تشییع پیکر شهید ناظری در منطقه 20 (شهرری) 3

مراسم تشییع پیکر شهید ناظری در منطقه 20 (شهرری) 3

مراسم تشییع پیکر شهید ناظری در منطقه 20 (شهرری) 4

مراسم تشییع پیکر شهید ناظری در منطقه 20 (شهرری) 4

مراسم تشییع پیکر شهید ناظری در منطقه 20 (شهرری) 5

مراسم تشییع پیکر شهید ناظری در منطقه 20 (شهرری) 5

مراسم تشییع پیکر شهید ناظری در منطقه 20 (شهرری) 6

مراسم تشییع پیکر شهید ناظری در منطقه 20 (شهرری) 6

مراسم تشییع پیکر شهید ناظری در منطقه 20 (شهرری) 7

مراسم تشییع پیکر شهید ناظری در منطقه 20 (شهرری) 7

مراسم تشییع پیکر شهید ناظری در منطقه 20 (شهرری) 8

مراسم تشییع پیکر شهید ناظری در منطقه 20 (شهرری) 8

مراسم تشییع پیکر شهید ناظری در منطقه 20 (شهرری) 9

مراسم تشییع پیکر شهید ناظری در منطقه 20 (شهرری) 9

مراسم تشییع پیکر شهید ناظری در منطقه 20 (شهرری) 10

مراسم تشییع پیکر شهید ناظری در منطقه 20 (شهرری) 10

مراسم تشییع پیکر شهید ناظری در منطقه 20 (شهرری) 11

مراسم تشییع پیکر شهید ناظری در منطقه 20 (شهرری) 11

مراسم تشییع پیکر شهید ناظری در منطقه 20 (شهرری) 12

مراسم تشییع پیکر شهید ناظری در منطقه 20 (شهرری) 12

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید