۶ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران

تاریخ: ۲۸ شهریور ۱۳۹۵
گذر مشرف به سفارت لبنان در منطقه 6 تهران با حضور اعضای شورای اسلامی شهر تهران، شهردار منطقه، سفیر لبنان و جمع دیگری از مسئولین شهرداری به نام "جرج جرداق" نویسنده لبنانی نامگذاری شد.
عکاس: احمد آقاسیانی
نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 1

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 1

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 2

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 2

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 3

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 3

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 4

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 4

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 5

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 5

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 6

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 6

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 7

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 7

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 8

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 8

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 10

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 10

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 11

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 11

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 12

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 12

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 13

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 13

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 14

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 14

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 15

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 15

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 16

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 16

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 17

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 17

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 18

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 18

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 19

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 19

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 20

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 20

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 21

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 21

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 22

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 22

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 23

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 23

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 24

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 24

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 25

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 25

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 26

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 26

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 27

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 27

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 28

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 28

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 29

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 29

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 30

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 30

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 31

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 31

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 32

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 32

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 33

نام "جرج جرداق" بر یکی از معابر تهران 33

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید